Vize Departmanı

Vizesiz ve engelsiz bir yaşam dileği ile...

0850 241 1 847 (VİS)

Gizlilik Sözleşmesi

ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:
ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BİZDEN HİZMET
ALDIĞINIZDA AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
VIS GROUP VİZE BİLGİ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.’ mize ait olan www.vizedepartmani.com olarak, siz değerli
müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel
hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları,
hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
Şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü
kişisel veri ile Biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7
Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
gereğince, Şirketimiz VIS GROUP VİZE BİLGİ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel
bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza
edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden
düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek,
devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve
kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin
sadece vize, ikamet başvuru süreci için kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu verilerin
başka kurum / kurumlarca paylaşılmayacağını da biz taahhüt etmiş oluruz.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI:
Şirketimizde verilen tüm hizmetler, VIS GROUP VİZE BİLGİ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.’ ne ait www.vizedepartmani.com firmamız
tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne
şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin
kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, pasaport numaraları, telefon, adres veya eposta
adresleri gibi) web sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında
bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü
seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu
seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Web sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz aracılığıyla veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde,
üyelerimiz tarafından web sitemizde bulunan randevu formu aracılığıyla elektronik ortamdan iletilen
kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya
uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu
kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi
toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri
kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla
kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız
tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da çağrı merkezimiz/web
sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından,
“Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden
çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi
ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu
alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm
tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
VIS GROUP VİZE Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği
VIS GROUP VİZE müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun
şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. VIS GROUP VİZE bu kapsamda AB’nin Elektronik İletişim
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı
direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış
olmamasına rağmen benimsemiştir. VIS GROUP VİZE , üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı
bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:
• VIS GROUP VİZE elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
• VIS GROUP VİZE , elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.
• VIS GROUP VİZE , kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.
• VIS GROUP VİZE , bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
• VIS GROUP VİZE , uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya
veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.
• VIS GROUP VİZE , müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili
işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.
VIS GROUP VİZE sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;
• Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği
durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin
işlenmesi veya hizmet bedelinin ödendiği durumlarda
• İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
• Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için
gerekli işlemlerde.
• İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından
(devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa.
• Veriyi işlemeye “VIS GROUP VİZE ”’in kanunen yetkisi varsa.
Hassas Bilgiler
VIS GROUP VİZE , ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe
ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.
Çerezlerin (Cookie) Kullanımı
VIS GROUP VİZE müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir.
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir
tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda VIS GROUP VİZE tarafından
kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:
• Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim
amacı ile.
• Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte
yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
• Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin
belirlenmesi amacı ile.
• Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
• VIS GROUP VİZE ’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.
Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.
VIS GROUP VİZE çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen,
çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden
kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, VIS GROUP VİZE ’a sağladığınız temel servislerin
kullanımını engellemeyecektir.
Bilgi Güvenliği
VIS GROUP VİZE , kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet
göstermektedir. Bu amaçla,
• VIS GROUP VİZE , müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve
prosedürsel önlemleri almaktadır.
• VIS GROUP VİZE müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler,
kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile
şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden
kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.
• VIS GROUP VİZE , gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini
sağlamaktadır.
• VIS GROUP VİZE ’ un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili
personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Ara